U bevindt zich hier: Startpagina  

HOMEPAGE

Agrarische Natuurvereniging De Amstel

De vereniging voor agrarisch natuurbeheer DE AMSTEL is een samenwerkingsverband van agrariers uit de regio Amstelland. De vereniging heeft 80 leden die samen ongeveer 1400 hectare land beheren.
De vereniging beheert daarnaast in samenwerking met eigenaar Landschap Noord-Holland een 180 ha. groot weidevogelreservaat in de polder de Ronde Hoep.

Doelstellingen van de vereniging
1. Behoud en versterking van natuur en landschap.
2. Behoud en versterking van de inkomenspositie van de agrarische leden van de vereniging.
3. Stimuleren van recreatief medegebruik van het agrarisch gebied.

Werkgebied van DE AMSTEL
Aan weerszijden van de rivier de Amstel, in het gebied rond Ouderkerk aan de Amstel dat loopt van de stadsrand van Amsterdam tot voorbij Uithoorn, ligt het werkgebied van de Vereniging voor agrarisch natuurbeheer 'De Amstel'.
werkgebied anv De Amstel

Werkgebied ANV De Amstel 
Leden

Bijna alle boeren in Amstelland zijn lid van de vereniging.

Burgers worden van harte uitgenodigd lid te worden! Wij zijn blij met elk lid want dat vergroot ons draagvlak in de samenleving.

De contributie voor burgerleden is slechts 5 euro. Ons bank nr is NL46RABO0300553145

U krijgt hiervoor:

-driemaal per jaar een nieuwsbrief;
-enkele infomatiebijeenkomsten per jaar, bijvoorbeeld over weidevogels, erfvogels, vogelwaarnemingen vastleggen op internet ten behoeve van het beheer, beschermen van weidevogels, zoeken van nesten etc;
-na ieder seizoen een grote barbeque voor alle boeren en burgerleden met een evaluatie van het seizoen;
-u kunt deelnemen aan escursies en vergaderingen.

Lid worden? Meldt u aan op: info@anvdeamstel.nl
Grutto
 

Grutto -foto mark kuiper www.naturepicture.info

Een van de taken die ANV De Amstel vervult, is de bescherming van de Grutto. Niet alleen worden nesten beschermd, maar ook worden hondederden hecatres grasland zo beheerd dat de kuikens van deze weidevogel veilig kunnen opgroeien.
 

alle foto's copyright www.naturepicture.info