U bevindt zich hier: weidevogelseizoen 2015  

WEIDEVOGELSEIZOEN 2014

10 mei

gruttobrief eerste ronde Ronde Hoep [1.979 KB]
28 april

De nieuwe gruttobrief voor de bovenkerkerpolder [1.622 KB]
23 april

23 april

De weidevogels zijn dit jaar ruim aanwezig bij Mart Kea.
Echt veel meer dan vorig jaar.
Heb inmiddels 9 grutto nesten gevonden , maar als er een rover in de buurt is, zie ik aan het aantal aanvallers in de lucht dat er nog zeker 9 niet gevonden zijn.
En zo te zien zijn er ook nog een aantal paren die nog niet eens begonnen zijn.
Mart heeft dit jaar twee percelen uitgesteld maaien.
De meeste nesten zitten echter op twee andere percelen.
Lijkt mij goed dat Mark daar eens naar kijkt om twee percelen te ruilen of nog mooier , (als dat past in bedrijfsvoering Kea) er twee aan toe te voegen.

Jan Straver

PS
In de 9 nesten heb ik een totaal van 37 eieren!
21 april

We hebben inmiddels het land van Henk van Schaik in de Bovenkerkerpolder (naast de golfbaan) drie keer bezocht en een resultaat als andere jaren geboekt.
Henk heeft het kuikenland nu op drie stukken achteraan, inmiddels van twee stukken in zijn geheel. (de kant aan de boerderij heeft weinig nesten, is dus nu geen kuikenland meer) Een moedig besluit eigenlijk. Het vierde stuk ernaast heeft echter ook al een viertal kievitsnesten. Bij de rand tegen de golfbaan hebben we drie meerkoetnesten gevonden.

Verder: tot nu toe vooral kieviten en een enkele vroege scholekster.
Overigens is de steenuil ook weer present!
Leon den Quaden
7 april

7 april Ron Korrel

Ik was wat later in de middag thuisgekomen (het mesten was net klaar), maar heb toch wat foto’s kunnen maken bij het weghalen van de stalen deksels.

Op één van de foto’s is te zien dat niet ver achter het afgedekte nest het bijbehorende gruttopaar loopt, geheel onthutst over de ontstane situatie.

Ondanks dat de deksels er vele uren op hebben gezeten, zijn voor zover ik later kon zien, alle vogels weer op het nest gaan zitten. Missie geslaagd.

Mijn idee is dat het tijdelijk afdekken van de nesten niet eens het grootste gevaar is voor de legsels.

Volgens mij schuilt er met name gevaar in de situatie dat nadat de tractoren het land uit zijn en de deksels worden weggehaald, de legsels vanaf dat moment worden blootgesteld aan de enorme aantallen aanwezige meeuwen in het hele bemeste gebied.

Niet alleen kokmeeuwen, maar ook zilvermeeuwen en mantelmeeuwen. Ook kraaien komen erop af. Allemaal om te foerageren op de nat bemeste akkers.

De broedende weidevogels zijn niet bepaald blij met de komst van deze gelegenheidsvogels. De kieviten en grutto’s halen fel uit tegen de meeuwen, bang dat ook hun legsels ten prooi vallen aan die veelvraten. Je ziet het voor je ogen gebeuren. En ook prachtig om de aanvalstactiek van de weidevogels te zien.

Maar na een kwartiertje turen naar die gevechten met de meeuwen is het toch ook wel mooi om te zien dat er vervolgens een groep van zo’n 25 grutto’s neerstrijkt om ook een graantje mee te pikken.

Morgen zullen de meeuwen voornamelijk weer bij de buren te vinden zijn, omdat er morgen bij Aard de Haan wordt bemest.

De loonwerker (Wim de Jong) heeft genoeg deksels bij zich om bij Aard de nesten te kunnen afdekken.

Dat gaat dus hopelijk ook daar goed komen.

Ron Korrel
5 april

Dit jaar door het koude weer later dan ooit voor het eerst de polder in geweest. Zaterdag met de poldersafari mee geweest in de Ronde Hoep en genoten van een slechtvalk die vergeefs probeerde een spreeuw te verschalken. Dirk zag zelfs drie spreeuwen die een schuilplek voor de slechtvalk vonden onder de poldersafari-wagen waar op we op zaten. Op zondag de Duivendrechterpolder gedaan, eerst met de fiets rond en daarna het land in. Hugo en Aletta zaten met de kinderen buiten in de zon te eten. Het bemesten met drijfmest was klaar, vertelde Hugo maar de kunstmest moest er nog op en hier en daar nog wat slepen en rollen. Een activiteit waarbij je als chauffeur tegelijk ook nesten kunt lokaliseren. In de polder bleken de kieviten grotendeels op hun plek gearriveerd. Ik vond twee nesten met 4 eieren, die zaten waarschijnlijk ook al even te broeden. In totaal telde ik circa 35 paar in de hele polder. De grutto's waren nog maar met 3 paar aanwezig. Op internet kun je zien dat veel grutto's nog onderweg zijn naar Nederland. De tureluurs en scholeksters waren veelal al wel op hun plek aanwezig. Verder kwam ik in polder De Toekomst twee paartjes grauwe ganzen tegen met jongen, mijn eerste voor 2015. Ook in het uiterste puntje in het noorden zwom een paartje met jongen. Die hebben zich dus niet laten tegen houden door het koude weer. Verder vlogen er meerdere buizerds rond, liet een ooievaar zich mooi fotograferen bij het Amstelpark en miegelde het van de rammelende hazen in de polder. Ze liepen me bijna omver, zo druk waren ze bezig. Dit weekend voor het eerst ook gedragwaarnemingen en nesten ingevoerd in de database direct vanuit het veld, deels met de smartphone en deels met de tablet. Dat gaat fantastisch, het staat er direct in en je ziet het ook direct op kaart. Kortom, het was een heerlijk paasweekend.

Aad van Paassen
4 apriil

Zo vlak voor Pasen gaat het vooral over nieuw leven en eieren, maar bij ons weidevogelaars ook over nesten.
En vooral over het vinden en markeren van die nesten om hiermee te voorkomen dat eieren en dus nieuw leven verloren gaat bij landbouwwerkzaamheden zoals rollen en bemesten.
Binnen een klein deel van mijn zoekgebied liggen nu twaalf kievitsnesten op relatief korte afstand van elkaar (zie kaartje in de bijlage). Begin volgende week zal er bemest worden met het z.g. slangensysteem. Het zal nog een uitdaging worden om alle nesten te sparen met de tijdelijk aan te brengen speciale stalen deksels. De slangen slepen dan als het goed is netjes over de deksels heen en worden de nesten daarmee gespaard.

Kievitseieren, wat kunnen ze onderling verschillen. Vanmiddag vond ik een paar nesten en maakte er wat foto's van (bijlage). Zie de enorme verschillen in tekening en kleur.
Echter niet alleen de eieren vertonen verschillen, ook de nesten kunnen onderling behoorlijk verschillen. De ene kievit maakt er meer werk van dan de andere. Het is leuk om te zien dat in de percelen waar ruige mest is gestrooid de kieviten er een mooi bouwwerk mee maken. Het nestmateriaal ligt dan ook letterlijk binnen handbereik. Anders is dit in de kale percelen. Daar wordt er nauwelijks nestmateriaal gebruikt en wordt alleen een klein kuiltje gemaakt. Ook dit laten bijgaande foto's mooi zien.
Het voordeel van zo'n mooi bouwwerk van stro is dat het nest wat hoger komt te liggen waardoor het droger blijft. Daarnaast zijn ze in de verrekijker ook bijna niet te missen voor de weidevogelaars.

Prettige Paasdagen en weer veel weidevogelgenoegen.

Groeten,
Ron Korrel
   Pompen maar

Pompen voor de weidevogels 28 maart: Een gulle gift van Vogelbescherming Nedeland: 6 pompen op zonne-energie. In het totaal doen 15 bedrijven mee met het project om kuikenland te vernatten.
27 maart

Carin Nyst

Vanwege de voorspellingen van zeer onstuimig weer voor dit weekend, en omdat onze groep dit weekend niet volledig kan lopen, vanmiddag vanuit het werk naar 'onze' percelen geweest. Niet omdat ik veel verwacht, maar wel om te inventariseren wat er zoal rondloopt op dit moment. Derde jaar op rij, dus inmiddels weten we wel waar we zo ongeveer wat kunnen verwachten. Dat wil zeggen, voor zover er iets is, want de afgelopen jaren was de oogst zeer mager: vooral scholeksters en een enkele kievit, grutto en tureluur (Jeetje, wat zijn die tureluurnesten lastig te vinden!).

Het weer viel helaas tegen, en wat had ik het koud! Maar tegen de tijd dat ik ging lopen was het inmiddels wel droog en zelfs het zonnetje deed af en toe een dappere poging. Resultaat van de observatie: vooral heel veel foeragerende grauwe ganzen, twee koppels knobbelzwanen, de nodige wilde eenden, meerkoeten en krakeenden. En wolken spreeuwen en meeuwen... Maar toch ook nog wat scholeksters, kieviten en zelfs een tureluur gespot! Gelukkig maar dat die laatste van die oranje pootjes heeft, want hij stond zo stil, dat ik 'm anders vast niet gezien zou hebben. En de plaats? Ja, redelijk voorspelbaar met name op de percelen waar ik wel wat verwachtte. Verder ook nog wel een grutto gehoord, maar die zat een paar percelen verderop. Helaas waren er ook drie buizerds aanwezig, die enthousiast rond cirkelden en capriolen uithaalden in de lucht. Hoezeer ik ook waarde hecht aan de weidevogels, toch kan ik het niet laten om ook dat fantastisch te vinden. Wel met een dubbel gevoel, want dit belooft wat voor de toch al weinige weidevogels waar wij ons over ontfermen. En heel veel hazen! weggedoken in het gras, terwijl ik op de dijk sta weg te waaien. Zou bijna jaloers worden...

Op het erf ook rustig: twee eksters, een winterkoning en een aantal mussen. Als ik tussen de schuren door kijk, komt er een hele crèche lammetjes blatend mijn kant op rennen. Ze zien mij en rennen verschrikt weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Echt heel grappig. Misschien juist ook wel omdat het zo onverwacht is. Gelukkig rennen ze naar waar ze thuis blijken te horen, zodat ik me niet schuldig hoef te voelen dat ik ze de andere kant heb opgejaagd. Uiteindelijk viel deze eerste ronde me niet tegen; ik heb in ieder geval genoten en me weer kostelijk vermaakt! Het kan m.i. alleen maar beter worden de komende weken... :-)
22 maart

Ron Korrel

Afgelopen vrijdag mijn eerste nest gevonden met drie kievitseieren. Vanmiddag weer een rondje gedaan en vond er twee nesten bij met ieder twee eieren.
Zie de bijlage voor foto's van deze nesten. Ook vorig jaar vond ik toevallig op 20 maart de eerste kievitsnesten.
Geweldig, die weidevogel-App op je smartphone. Je kunt je vondst direct met een paar klikken invoeren en het nest staat daarmee met locatie en al direct in de database van de weidevogelbescherming. Je kunt het direct terugzien op de website http://inlog.weidevogelbescherming.nl/login.

Leuk om te zien is dat (net zoals vorige jaar), niet ver van de boerderij, er weer een paar gruttoparen aan het verkennen zijn. Daar komen ongetwijfeld weer een paar gruttonesten te liggen.
Ook de tureluurs zijn volop aan het foerageren en zoeken naar nestgelegenheid. Ik telde nu al zo'n 5 paartjes achter de boerderij.
Eén scholeksterpaar gezien en zowaar een paartje wulpen.
Kortom, met de zon erbij vandaag was het weer volop genieten in het land en gaat het weidevogelseizoen helemaal los ;-).
Iedereen weer veel weidevogelplezier gewenst in de komende weken.
21 maart

Aad van Paassen

De eerste kievitseieren zijn gevonden: op 20 maart meldde als eerste Wim Koster een kievitsei uit de Bovenkerkerpolder. Vlak daarna meldde Ron Korrel de vondst van een eerste kievitsei uit de Ronde Hoep. Het voorjaar is dus begonnen en aan iedereen het verzoek (voor zover nog relevant) om te starten met het veldbezoek. Ga even bij de boer langs op de koffie en maak een praatje over de werkzaamheden die al zijn gebeurd en die nog moeten gebeuren. Dan weet je ook direct wat er op korte termijn nodig is.

Aan iedereen het verzoek om dit jaar naast registratie van gevonden nesten op percelen met legselbeheer en percelen zonder beheercontract ook de waarnemingen van weidevogels te registreren op ALLE percelen. Dus ook op percelen met een beheercontract. Daar dus geen nesten zoeken, maar alleen waarnemen van weidevogels, registreren op papier (of op je telefoon/tablet) en invoeren in de database. Dan heeft Mark Kuiper informatie om waar nodig met boeren te gaan praten over een last minute beheercontract voor weidevogels.

In de bijlage de indeling in subgroepen. Andere documenten volgen separaat.

Sommige groepjes hebben er nieuw persoon erbij die graag actief wil zijn met weidevogelbescherming. Neem je zelf een nieuw iemand mee, laat me dat dan even weten. Mist er nog iets en staat er iets fout, bel of mail me dan. dan passen we waar nodig wat aan. Iedereen heel veel weidevogelgenoegen dit voorjaar.
 

Eerste nest vondst Ron Korrel 
 

Tweede nest vondst Ron Korrel 
20 maart

Mark Kuiper

Henk van Schaik belt om een uur of elf in de ochtend -op de plek waar hij gister een kievitsei verwachtte, lag er inderdaad een.