U bevindt zich hier: Nieuws  

NIEUWS

maart: mest en kievitsnesten!

De kieviten beginnen in de tweede helft van maart lekker op stoom te komen met hun nesten. Tegelijk wordt overal mest uitgereden. We roepen boeren en vrijwlligers op de nesten te beschermen -gebruik bij de sleepslang de speciale nestbeschermers of leg de nesten even opzij.
Pompen op Zonnencellen

Inmiddels doen vijftien bedrijven mee met het tijdelijk hoog zetten van het waterpeil langs percelen waar pas in de loop van juni wordt gemaaid als de kuikens vliegvulg zijn.
In sommige peilvakken kan het water worden ingelaten uit een hoge sloot, bij een vak hebben we een elektrische pompe. Op zes plaatsen moet het water telkens met de trekker worden opgepompt.
Met geld van Vogelbescherming Nederland hebben we nu 6 plasdraspompen besteld die dit jaar het water hoog gaan houden -makkelijk milieevriendelijk en effectief!
Gebiedscoöperatie Noord-Holland Zuid

In december 2014 is de Gebiedscoöperatie Noor-Holland Zuid opgericht.

Aan de basis staan: ANV De Amstel, ANV Vechtvallei, ANV Ons Spaarnwoude en LTO.
Deze zomer zal de cooperatie een plan indienen voor het agrarisch natuurbeheer in Noord-Holland ten zuiden van het Noord-Zeekanaal. Na de zomer hopen we contracten af te sluiten met agrarische bedrijven. In 2015 gaan we er weer goed tegenaan!

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende agrariërs: Mart Kea, Kees Lambalk, Henk-Jan Soede, Leony Tensen en Gijsbert Vink.
Ruige stalmest


Op percelen met de volgende pakketten kunt u subsidie krijgen voor Ruig Mest (136 euro per ha.minimaal 10 ton):

percelen met een rustperiode;
percelen met voorweiden;
percelen met kruidenrijk weidevogelgrasland
(Op legselbeheer geldt deze subsidie niet!)

Vanaf 2014 meldt u het uitrijden van de ruige stalmest bij mij:

-per mail mark@anvdeamstel.nl;
-per post Oostermeerkade 6 1184 TV Amstelveen.Wat moet u doen?
1. Meld het uitrijden binnen twee weken nadat u de ruige stalmest heeft uitgereden met dit formulier (tip: het nummer van de beheereenheid vindt u in 'Mijn documenten", als u het niet vindt, vul ik het wel in)

2. Bij de melding moet u op kaart aangegeven waar en hoeveel ruige mest u heeft uitgereden.

3. Uw melding met handtekening stuurt u per mail of per post.

Als u een aanvraag voor de toeslag ruige mest per post wilt indienen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier (downloaden) [606 KB]

Ik controleer uw aanvraag voor een toeslag ruige mest steekproefsgewijs in het veld en geeft uw melding digitaal door aan de RVO.nl. Als u op tijd doorgeeft dat u ruige stalmest heeft uitgereden én u voldoet aan de voorwaarden, dan krijgt u de toeslag tegelijk met de beheervergoeding (begin 2015) betaald.
Voor vragen over het aanvragen van een toeslag voor het uitrijden van ruige mest, kunt u contact met mij opnemen.

Mark
NestApp voor op de trekker -ook voor de loonwerker

Er is een weidevogelbeschermings-app beschikbaar voor boeren en loonwerkers. Daarmee kunnen zij op hun telefoon of tablet - na inloggen in de database van Landschapsbeheer Nederland waar wij als vrijwilligers de gevonden legsels invoeren - de nog aanwezige legsels zien op de percelen van de bedrijven waar zij in het voorjaar werkzaamheden uitvoeren. Dat is weer een stapje naar een nog betere weidevogelbescherming.


Belangstelling? Neem contact op met Aad van Paassen.