U bevindt zich hier: Reservaat R. Hoep  

RESERVAAT IN DE RONDE HOEP

Reservaat

In het hart van de Ronde Hoep is 180 ha. weiland in bezit van Landschap Noord-Holland. In nauw overleg met deze organisatie beheren leden van ANV De Amstel deze percelen op zo'n wijze dat de omstandigheden voor de weidevogels optimaal worden. Een groot deel van het reservaat wordt pas na 8 of 15 juni gemaaid, tenzij er nog kuikens lopen, dan wordt er gewcht natuurlijk! Om voldoende afwisseling in het grasbeheer te krijgen worden ook percelen beweid tot 8 mei, waarna de dieren de wei uitgaan en er ideaal gras voor de gruttokuikens kan groeien. Andere percelen worden extensief beweid, er lopen dan zo weinig koeien dat er voldoende gras blijft staan om de kuikens een schuilplaats te bieden.
kuikenland in het reservaat en omgeving
Waterstand

Met ingang van de winter 2008/2009 is de waterstand in het reservaat zeer hoog gezet. Het gevolg is dat overal de bodem vochtig is en daarmee ideaal voor de grutto's om voedsel te vinden. Bovendien is door de hoge waterstand de grasgroei sterk vertraagd, zodat de grutto's en andere weidevogels de tijd krijgen om hun kuikens in ongemaaid gras vliegvlug te krijgen.

De hoge waterstand trekt de hele winter al enorme groepen vogels aan. Zo zijn er deze winter groepen geteld van 10.000 kieviten en 6.000 goudplevieren.
Hoog water in de Ronde Hoep (Foto: Harm Botman)