U bevindt zich hier: Weidevogels  

WEIDEVOGELBESCHERMING IN AMSTELLAND

Weidevogelbescherming

Weidevogelbescherming in Amstelland bestaat uit een drietal maatregelen:

1. Verhogen van het waterpeil in het voorjaar. Deze maatregel wordt uitgevoerd in:
-Landje van Geijsel -plasdras van half februari tot half mei.
-het reservaat van de Ronde Hoep (drooglegging 0-30 cm)
-het reservaat in de Middelpolder(drooglegging 5-30 cm)
-drie vakken met uitgesteld maaien van ongeveer 20 ha. elk (2x drooglegging 5 cm en 1 x drooglegging 30 cm)
-drie vakken met uitgesteld maaien in de Ronde Hoep van elk ongeveer 5 ha, aansluitend bij het hoge peil in het reservaat (drooglegging 5 cm)
-In en roog voorjaar worden op eental plaatsen de greppels vol gezet.
-We hopen in 2015 van Vogelbescherming pompen te krijgen die werken op zonnecellen om nog meer water in het gebied te brengen!

De filosofie achter deze maatregel is tweeldig:
a. door het vocht vinden vogels goed eten en komen in een goede conditie en de kuikens overleven beter;
b. alle percelen rondom het hoge peil (500 ha.) worden pas gemaaid als de kuikens gevlogen zijn. Het water zorgt er voor dat het grootst deel van de weidevogels in Amstelland broedt op percelen waar geen landbouwkundige werkzaamheden plaats vinden voor de kuikens vliegvlug zijn. Doordat het gras langzaam groeit op deze percelen (nat en geen kunstmest, juist veel ruige mest) kunnen de vogels daar hun hele kuikentijd doorbrengen.
 

Waterpeil wordt automtisch hoog gehouden in peilvak waar pas in de loop van juni wordt gemaaid.
 

2. Rustperioden:
De leden van de vereniging hebben contracten om vanaf 1 arpil tot een datum in juni het land volkomen met rust te laten. Als de datum dat gemaaid mag worden aanstaande is, wordt gecontroleerd of de kuikens zijn vertrokken. Is dat niet het geval, dan wordt het maaien telkens met een week uitgesteld totdat de vogels veilig zijn vertrokken.
-135 ha. rust tot 1 juni
-36 ha. rust tot 8 juni
-90 ha. rust tot 15 juni
-9 ha plas dras (Landje van Geijsel)
-30 ha. beperkt weiden met vee
-160 ha. reservaat in de Ronde Hoep (Eigenaar Landschap Noord-Holland, gepacht door ANV De Amstel)
-30 ha. reservaat in de Middelpolder (Landschap Noord-Holland)
maaibeheer

maaibeheer in ronde hoep 
 

3. Nestbescherming
Waar nodig (het beschermen met rustperiodeis is eerste keus) worden weidevogelnesten gemarkeerd en ontzien bij de werkzaamheden zoals mest uitrijden en maaien.
nestbeschermer

Nestbeschermers www.naturepicture.info Door een nestbeschermer boven een nest te plaatsen wordt voorkomen dat de eieren worden vertrapt door het vee.
Nestbescherming