U bevindt zich hier: Verbreding  

VERBREDE LANDBOUW

doorklikken

Inventarisatie verbrede landbouw
Kerkzicht Nes a/d Amstel
 

Resultaten Inventarisatie
Verbrede Landbouw Amstelland

In opdracht van ANV De Amstel, LTO-Noord afdeling Amstelstreek, Abcoude, Baambrugge en de Stichting Beschermers Amstelland (SBA) heeft een inventarisatie omtrent 'Verbrede Landbouw’ plaatsgevonden.

De inventarisatie is uitgevoerd door gebiedscoördinator Maike van der Maat. Doelen van de inventarisatie waren: inzicht krijgen in alle huidige én toekomstige verbredingactiviteiten in Amstelland; interesse peilen voor bepaalde activiteiten en projecten (bijvoorbeeld de Amstellanddag, educatieprojecten en wandelpaden over boerenland); ondernemers met vragen en/of plannen ondersteunen.

Van de 85 leden (van ANV de Amstel en LTO-Noord) hebben er 46 meegewerkt aan de inventarisatie (54%). De 46 leden waarmee is gesproken, beheren in totaal circa 1650 hectare land. Hiervan hebben 34 ondernemers een melkveebedrijf (= 74%). De melkveebedrijven hebben gemiddeld 67,6 koeien per bedrijf. 3 bedrijven zijn biologisch.
Momenteel hebben 35 bedrijven niet-agrarische (neven)activiteiten. In onderstaande tabel staan de activiteiten die al plaatsvinden, of waarvoor plannen zijn om deze op termijn op te starten.

Van de 11 geïnterviewde bedrijven die momenteel geen nevenactiviteiten hebben, staan er 4 ondernemers wel in beperkte mate open voor dergelijke activiteiten. Vooral educatie scoort dan hoog. Sommige bedrijven in de tabel hebben meerdere activiteiten.

Maike van der Maat
overzicht nevenactiviteiten

  Huidige nevenactiviteiten   Toekomstige nevenactiviteiten  
  Aantal ondernemers  Aantal ondernemers 
Verhuur woonhuis   
Verhuur schuur  16 
Paardenstalling   
Educatie  15 
Verkoop streekproducten 
Recreatie  13 
Kinderopvang   
Zorg   
Wandelpad door het land  15 Kerkzicht

Boerin Marijke melkt op Kerkzicht 175.000 liter per jaar. Zowel het
opstallen als het melken gebeurt in een 26 stuks grupstal. De huisstal
in de stolp uit 1868 wordt nog gebruikt om 's winters de droge koeien te
stallen.
Het streven van Boerderij Kerkzicht is er op gericht een stukje
kleinschalige landbouw in stand te houden en onder de aandacht te
brengen van de burger.
Om dit doel te bereiken worden er op Boerderij kerkzicht een groot
aantal activiteiten georganiseerd en zijn er een aantal neven takken
opgezet.

Boerderij Kerkzicht organiseert jaarlijks onder andere: Lammetjesdag,
paaseieren zoeken, levende kerststal en het Tarzan Festival.
Als neven takken zijn opgezet een zorgkant waarbij mensen een nuttige
dagbesteding hebben op de boerderij en veelal klaar gemaakt worden om
weer aan het werk te kunnen binnen de gangbare werkgelegenheid.
Schooleducatie, waarbij schoolklassen op de boerderij komen en een
leerzaam en leuk programma wordt geboden voor de kinderen.
Boerderij Winkel, elke zaterdag is de boerderij winkel open van 07:00
tot 19:00. De boerin verkoopt onder andere: Vlees, Melk, Kaas, sap, jam,
broodbeleg, fruit en noten, seizoensgroente en andere (biologische)
producten. Daarnaast verkoopt zij producten van Tarzan Boomspecialisten
zoals houtsculpturen, eetbare paddenstoelen op hout,
houthakkerskoffievuurtjes en brandhout.

Daarnaast biedKerkzicht de gelegenheid om het echt boer zijn eens te
proeven met "boer Ben", boer zijn voor twee dagen!

Meer info: www.boerderijkerkzicht.nl

kerkzicht

Kerkzicht